แหล่งท่องเที่ยว อรัญประเทศ

LA VILLA BOUTIQUE HOTEL

 

 • ตลาดโรงเกลือ

  ตลาดโรงเกลือ หรือ ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก เป็นตลาดการค้าชายแดนภาคตะวันออกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ใกล้กับด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ-ปอยเปต จังหวัดบันเตียนเมียนเจย ประเทศกัมพูชา

 • น้ำตกปางสีดา

  อุทยานแห่งชาติปางสีดา ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 41 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอตาพระยา อำเภอวัฒนานคร อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

 • ละลุ"จากดินที่ไร้ค่าสู่แหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์

  จากดินที่ชาวบ้านมองว่าไม่มีค่าหากมาจัดตั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะมีใครที่อยากมาดูดินซึ่งแม้แต่จะใช้ปลูกพืขอะไรก็ไม่ขึ้นแต่ใครจะรู้เล่าว่าเจ้าสิ่งไร้ค่านี้จะกลายเป็น...

 • ปราสาทสด๊กก๊อกธม

  ปราสาทสด๊กก๊อกธม หรือ ปราสาทสด็อกก็อกธม เป็นปราสาทขอม ตั้งอยู่ในเขตบ้านหนองเสม็ด ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว อยู่ห่างจากอำเภออรัญประเทศไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 35 กิโลเมตร

 • เขาฉกรรจ์

  เขาฉกรรจ์ เป็นภูเขาหินปูนสามลูกต่อเนื่องกัน อยู่ห่างจากตัวเมืองสระแก้ว ประมาณ 18 กม. มีหน้าผาสูงชันทำมุมเกือบตั้งฉากกับพื้นดิน มีจุดสูงสุดของยอดเขาสูงประมาณ 324 เมตรจากระดับน้ำทะเล

 • สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น

  สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มที่ใหญ่แห่ง. ผลิตภัณฑ์. สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด

   

   

   

 • เขื่อนพระปรง

  เขื่อนพระปรง เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระแก้ว เป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด และนกน้ำนานาชนิด นกน้ำที่ขึ้นชื่อคือนกอ้ายงั่ว

 • ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง

  ภายในถ้ำจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน จุดแรก ก้าวเท้าสู่ประตูถ้ำเพชรโพธิ์ทองที่หันหน้าไปทางตะวันตก เป็นลานกว้างรูปไข่ มีหินสีขาวนวลที่ถูกจัดวางโดยธรรมชาติ